Jäsenyys

 Jäsenmaksu vuonna 2022 on 35 €.

Yhdistyksen jäseneksi kutsutaan jokainen yhdistyksen toiminta-alueella asuva Suomessa lääkärintointa harjoittamaan oikeutettu ja laillistettu lääkäri, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja jota hallitus puoltaa.

Jäseneksi voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen satakunnan.laakariyhdistys@gmail.com

Olemme myös Facebookissa.